سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
جمکرانی شویم
آنکه در دانشش اختلاف و دوگانگینباشد . [امام باقر علیه السلام ـ در بیان معنای راسخان در دانش ـ]