سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
.
حکمت به درون انباشته از خوراک وارد نمی شود . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]